NIM er ledet av direktør Adele Matheson Mestad, som tidligere jobbet ti år som advokat for Regjeringsadvokaten
Foto: Cornelius Poppe / NTB

I sin årsmelding anbefaler Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) at regjeringen oppretter en uavhengig «Klimakommisjon», med lovfestet mandat til å gi råd om utslippskutt, og overvåke etterlevelsen av menneskerettslige klimaforpliktelser. Instituttet ønsker med dette at Staten bedre skal kunne ivareta sin menneskerettslige plikt til å sikre liv og helse, gjennom å avverge farlige klimaendringer.

NIM er ledet av direktør Adele Matheson Mestad, som tidligere jobbet ti år som advokat for Regjeringsadvokaten. Hun peker på at ytterst få miljøsaker prøves i domstolene, og at rettighetsstridig klimaskade antakelig er enda vanskeligere å håndheve. Hun sier i årsmeldingen:

– Fraværet av kontroll øker risikoen for brudd på menneskerettighetene. NIM anbefaler derfor at det vurderes opprettet en uavhengig og lovfestet klimakommisjon med rådgivnings- og tilsynsmandat

Opprettelsen av en uavhengig klimakommisjon som tilsynsorgan skal altså sørge for at folk får ivaretatt sine rettigheter hvis klimaet endrer seg, noe det faktisk gjør hele tiden. Årsrapporten sier imidlertid ingenting om hvordan staten kan stoppe et nauturfenomen, hvordan man skiller værskader fra klimaskader, hvordan man skiller mellom farlige og ufarlige klimaendringer, eller hvordan man skal skille de konstante naturlige klimaendringene fra menneskeskapte klimaendringer.

Det spiller forøvrig ingen rolle, siden ordet «uavhengig kommisjon» i klimasammenheng, alltid betyr «en elite-kommisjon sammensatt av rettroende globalister, hvor alle kjenner hverandre fra før, ingen tvilere får plass, og konklusjonen er gitt på forhånd.» Derfor blir nok også denne kommisjonen opprettet, med enda flere fjonge titler og høy lønn.

 

width=»771″ height=»410″ />

 

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.