Vestlig sivilisasjon 2021: De feite skal fortelle oss hva vi skal spise, de late skal fortelle oss hvordan vi skal arbeide, de syke skal fortelle oss hvordan bli friske, de svake skal fortelle oss hvordan vi skal slåss, de korrupte skal bekjempe korrupsjon og de som lyver skal fortelle oss hva som er sant.

Anonym Document-leser