Saltsmeltereaktorer åpner nye og svært lovende perspektiver for energiforsyningen. På et møte i Oslo 20. januar opplyste førsteamanuensis Jan Emblemsvåg i NTNU at teknologien er en av de mest innovative innenfor energiområdet. – Norge har, med sine thoriumforekomster, trukket vinnerloddet, erklærte han. Tekna er en teknisk-naturvitenskapelig sammenslutning og er Norges største forening av akademikere.

Risikofri teknologi

Saltsmeltereaktorene kan bygges så små som 1 megawatt (MW), men også så store som 3.000 MW. Reaktortypen er svært kostnadseffektiv og har lave investeringskostnade. Den har heller ikke noen av de risikoelementene man tradisjonelt forbinder med kjernekraft.

Teknologien som benyttes i saltsmeltereaktorer er mye enklere enn teknologien i tradisjonelle kjernekraftverk, når det gjelder å å skalere fra smått til stort, fremholder Emblemsvåg.

Økt virkningsgrad

Saltsmeltereaktorer benytter thorium som kjernebrensel og kjølemiddel. I henhold til Store Norske Leksikon (SNL) vil bruken av saltsmelte i stedet for vann som kjølemiddel gjøre det mulig å operere med en høyere driftstemperatur. Teknologien vil dermed kunne bidra til å øke virkningsgraden i et kjernekraftverk.

SNL skriver dette om teknologien:  « Konvensjonelle termiske reaktorer nyttiggjør seg mindre enn 1 prosent av det uranet som utvinnes. Resten er å anse som radioaktivt avfall. En thoriumreaktor av denne type kan nyttiggjøre seg rundt 99 prosent av thoriumbrenselet. Typisk vil denne effektivitets-forbedringen innebære at 1 tonn med naturlig thorium kan produsere like mye energi som 35 tonn anriket uran eller 250 tonn med naturlig uran, noe som tilsvarer over 4 millioner tonn kull

Ressursene varer i over 2000 år!

Det var på et møte i faggruppen for energi, industri og miljø i foreningen Tekna at Emblemsvåg la frem de norske perspektivene. Han beskrev dem slik:

«Vi sitter på norsk thorium – nok til å erstatte all norsk energiproduksjon i over 2000 år. Teknologien kan kutte utslipp fra store skip og kutte kostnadene samtidig. Norge kan således ta igjen vårt tapte marked innenfor deep sea-sektoren og i bruken av større skip. Mulighetene er enorme, men det krever at det satses.

Jan Emblemsvåg har hatt topplederstillinger i maritim industri og har publisert flere bøker internasjonalt. Han ble kåret til Årets Kvalitetsleder i Norge i 2019 og er finalist til European Quality Leader Award 2020. I nær fremtid publiserer han en journalartikkel om marin applikasjon av saltsmeltereaktorer – for Marine Technology Society Journal.

Kjøp Halvor Foslis klassiker her!

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.