Transseksuelle Jazmin Martinez vinner prisen som «Miss Trans Argentina» i Buenos Aires, Argentina,  7. desember  2013. Foto:  Natacha Pisarenko/AP/NTB

Argentina, som ser på seg selv som en frontkjemper LHBTIQ-bevegelsen, har nylig gitt landets transpersoner utvidete rettigheter. Nå handler det om rett til arbeid. Landets lovgivning bygger på en forståelse av menneskerettighetene som har sitt utspring i Yogyakartaprinsippene, og i landets diskrimineringslovning heter det blant annet:

«Every transvestite, transsexual or transgender person has the right to decent and productive employment in equal and satisfactory working conditions and protected against unemployment without discrimination for motives of gender identity or its expression,» reads the text of the decree, which outlines that government officials must be trained in recognising discriminatory behaviour.

«Enhver transvestitt, transseksuell eller transkjønnet person har rett til anstendig og produktiv sysselsetting under like og tilfredsstillende arbeidsforhold og beskyttet mot arbeidsledighet uten diskriminering på grunn av motiver for kjønnsidentitet eller dens uttrykk,» heter det i dekretet, som skisserer at regjeringens tjenestemenn må være opplært i å gjenkjenne diskriminerende atferd.

Nå har landets myndigheter bestemt at denne forståelsen gir dem mulighet til å reservere 1 prosent av landets t arbeidsplasser i offentlig sektor til transpersoner som oppfyller kravene til stillingene. Det skriver Buenos Aires Times.

«It is established that, in the national public sector, personnel positions must be occupied by a proportion of not less than one percent of all of them by transvestites, transsexuals and transgender people who meet the conditions of suitability for the position», according to the text.

«Det er fastslått at personalstillinger i den nasjonale offentlige sektoren må besettes av en andel på ikke mindre enn en prosent av dem alle av transvestitter, transseksuelle og transpersoner som oppfyller vilkårene for egnethet for stillingen», ifølge teksten.

Myndighetene peker på at levekårsundersøkelser viser at landets transmiljø scorer lavt på viktige parametere, og at denne lovgivningen gir dem en mulighet til å reparere for de krenkelsene denne gruppen har blitt utsatt for i historien.

Esteban Paulón, leder for LGBT Public Policy Institute NGO, sa at «tilgang til registrert sysselsetting er en av de viktigste strategiene som muliggjør full inkludering av transpersoner kvinner og menn og garanterer bedre levekår».

Det er grunn til å tro at Argentina på denne måten garanterer alle kvalifiserte transpersoner jobb i offentlig etat.

Kjøp boken til Kjell Skartveit her!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.