Norske helsemyndigheter vil bruke 1 milliard kroner på å etablere et beredskapslager med de 50 viktigste medisinene som det kan bli mangel på.

Medisinene skal kjøpes inn før 15. juli, og det er Helse vest som har fått ansvaret for å etablere beredskapslageret, skriver VG.

Avisen får opplyst at innkjøpet av medisiner er knyttet til forberedelser for et verstefalls-scenario med sammenbrudd i internasjonale forsyningslinjer for medisiner.

 

Kjøp Klanen her!

Kjøp Halvor Foslis bok her!