Forsvarsdepartementet undertegnet 29. mars 2017 kontrakt med amerikanske myndigheter om anskaffelse av fem P-8A Poseidon maritime patruljefly (MPA) til Forsvaret. Det første flyet lander på norsk jord i 2022, og alle flyene vil være på plass innen 2023. Foto: Boeing

I 2016 var det nye anlegget, en ny hangar, på Evenes flyplass beregnet til å koste 1 milliard kroner. I juni 2019 ble kostnadsrammen utvidet til 1,8 mrd. Onsdag ber regjeringen om ytterligere en drøy halv milliard, skriver Bladet Vesterålen.

Ber Stortinget om en halv milliard kroner mer til MPA-hangar på Evenes

Årsaken til at regjeringa igjen ber Stortinget om å godkjenne ny kostnadsramme, er nødvendige endringer for å unngå turbulens, som ville gå ut over blant annet sivil flytrafikk, melder Forsvarsdepartementet på sin egen nettside.

– Merkostnadene er beregnet til 393 millioner kroner, uten ei avsetning for usikkerhet, går det fram.

Ifølge departementet er totalkostnaden for hele utbygginga på Evenes nå på 5,08 milliarder 2020-kroner.

Valget av Evenes som ny base for de nye maritime patruljeflyene (MPA) var gjenstand for stor strid, og førte til flere lokale politiske jordskjelv i regionen ved kommunevalget sist høst. Mindretallet ønsket at basen på Andøya skulle opprettholdes, men med Arbeiderpartiets støtte fikk regjeringen flertall i 2016.

I dag kom altså Forsvarsdepartementet med enda en ny kostnadsutvidelse, godt begravet i dokumentet med tittelen

Forsvarsdepartementet tilrår at kostnadsramma for prosjektet vert auka til 2 400 mill. kroner medrekna innreiing, meirverdiavgift, gjennomføringskostnadar og ei avsetting for usikkerheit. Styringsramma for prosjektet er 2 000 mill. kroner. (FD/Regjeringen)

Saken vil garantert puste nytt liv i lokaliseringsdebatten.

Les også:

 

Vi takker en lokal leser for tipset og minner om at Document gjerne tar imot bidrag, enten det er i form av tips, delinger eller økonomisk støtte.

Kjøp bøker fra Document Forlags utsøkte utvalg her!

Finn flere titler på forlagssiden!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.