SV krever en stor pakke for å motvirke corona-fallet i økonomien og vil at den skal være innrettet på det grønne skiftet, dvs vekk fra oljebasert næring.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski er tydelig på én ting: Tiltakene må bidra til den grønne omstillingen.

Å få verftene over til å bygge nullutslippsfartøy, investeringer i fornybar energi og utbygging av karbonfangst og -lagring, er industriprosjekter Kaski nevner.

Disse har stort sysselsettingspotensial, påpeker hun og advarer mot at tiltakene skal støtte opp under oljeindustrien.

I tillegg til det hun kaller en industripakke, mener hun regjeringen må dele ut mer penger til offentlige tiltak som rassikring av utsatte veier og vedlikehold i kommunene.

SV snakker krisepakke og revidert nasjonalbudsjett, som legges frem 12. mai. I tillegg ser de for seg nye pakker i forbindelse med fremleggelse av statsbudsjettet i oktober.

Vil krisen få betydning for lønnsforhandlingene, spør NTB.

Det vil ikke Kaski mene så mye om, men partiet er mot økte forskjeller.

– Jeg har ikke lyst til å mene så mye om deres posisjoner, det klarer partene i arbeidslivet å ta hånd om selv. Men det er et politisk ansvar å sørge for at fallet i norsk økonomi ikke betyr økte forskjeller, sier Kaski. (NTB)

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.