Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) var til stede da Miljødirektoratet presenterte FNs klimapanels nye rapport om klima og landarealer på en pressekonferanse torsdag. (Foto: Berg-Rusten, Ole/NTB scanpix)

 

Regjeringen gir tillatelse for felling av én av de tre ulveflokkene innenfor ulvesonen som rovviltnemndene ønsket å felle, men sier nei til de to andre.

– Departementet er kommet til at det kun er hjemmel for lisensfelling av Letjennareviret. Det er ikke lovhjemmel for felling av Mangenreviret eller Rømskogreviret, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en pressemelding.

Lisensfellingen av ulv innenfor ulvesonen starter 1. januar.

– Ulv er en fredet art, og det er en høyere terskel for å felle ulv innenfor ulvesonen enn utenfor, sier Elvestuen.

I Norges Jeger- og Fiskerforbund blir avgjørelsen møtt med skuffelse og frustrasjon. De reagerer på at avgjørelsen kommer så tett opp mot jaktstart, etter en høst som har gått med til timevis med planlegging av lisensfellingene.

– Jegerne er frustrerte og forbannet, og med rette. Departementet utviser det vi på godt norsk kaller dårlig folkeskikk. Ord som involvering og gjensidig respekt flagges høyt i møter og dokumenter, men når vi kommer til realitetene så avspises vi med urimelig korte frister og manglende dialog. Det er både uakseptabelt og konfliktskapende, sier leder Knut Arne Gjems.

Kjøp Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!