Det er verdt å legge vekt på tegn til at domstolene viser større hensyn til en muslim som klager enn en dansk folkevalgt. Mette Thiesen er medlem av Folketinget for Nye Borgerlige.

Mette Thiesen har forsvart dansk demokrati, for det blir hun dømt av en dansk domstol.

Hun kalte den palestinske fitnessinstruktør, Mahmoud Loubani, for «terroristsympatisør» fordi han brukte uttrykket «Måtte Allah tilgive ham» om Krudttønde-terrorisren Omar el-Hussein som drepte filminstruktøren Finn Nørgaard og Dan Uzan utenfor synagogen.

Et normalt menneske ville mene at betegnelsen er fortjent. Men Loubani stevnet Thiesen for æreskrenkelse og ville ha 50.000 kroner i erstatning. København Byret mente saken var for gammel, men dømte likevel Thiesen til å betale 15.000 i «godtgjørelse» og 15.000 i saksomkostninger. 30.000 kroner. Loubani må føle en seir, særlig i lys av hva han selv har postet om dansker.

Det er dette som gjør saken grotesk:

Hitler-bart og sæddråper ut av munnviken på Danmarks statsminister.

I oktober la Loubani ut dette bildet.

Dette er erting. Loubani vil vise at han kan gjøre hva han vil. Men København byret forstår ikke spillet og dømmer en folkevalgt. I virkeligheten har dommeren dømt det danske demokratiet.

– Retten har lagt vægt på blandt andet, at udtrykket almindeligvis må forstås således, at den pågældende, hvorom udtrykket anvendes, sympatiserer med de terrorhandlinger, terroristen har begået, skriver dommer Lone Bach Nielsen i sin afgørelse.

 

Mette Thiesen dømt for at ærekrænke fitnessinstruktør
Folketingsmedlem skal betale en godtgørelse på 15.000 kroner for krænkende udsagn fremsat på Facebook.

 

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.

Les også