Sakset/Fra hofta

Ankesaken Lektor Clemens Saers reiste mot Utdanningsetaten i Oslo kommune er nå inne i sin siste dag i Borgarting lagmannsrett, for lukkede dører. ‘Lukkede dører’ er det ‘nye Norge’.

God dag. Mitt navn er Clemens Saers. Jeg er til vanlig lektor ved Oslo Handelsgymnasium i Oslo. Den 15. mai 2014 ble jeg skadet på arbeide mens jeg underviste. Jeg ble overfalt av fem elever ved skolen som prøvde å trenge seg inn i mitt klasserom der jeg underviste mine elever. Jeg meldte fra til skolens verneombud samme dag om et avvik…

Slik begynner Clemens Saers sin korrespondanse med Arbeidstilsynet i juni 2016. På det tidspunkt var han fortsatt sykemeldt. Hele saksforløpet kan dere lese her: Clemens Saers ble nesten drept i klasserommet – sviktet av Oslo kommune – anker tapt søksmål.

Hva svarer så Arbeidstilsynet? Jo, 22.08.16 svarer de dette i et brev unntatt offentlighet:

Vi viser til mottatt forespørsel om antall meldte saker til Utdanningsetaten i Oslo i 2014 og frem til i dag, samt om det har vært rettet noen tiltak i forhold til innrapporteringene.

Så følger et god-dag-mann-økseskaft-avsnitt om hvordan Arbeidsgiver skal rapportere dødsulykker og alvorlige skader til Arbeidstilsynet, og om hvordan dette gjøres, akkurat som om ikke Clemens Saers var kjent med dette.

Arbeidstilsynet har ikke mottatt noen meldinger om dødsfall eller alvorlig skade fra Utdanningsetaten i Oslo i den aktuelle perioden.

Et nytt avsnitt med selvfølgeligheter følger, og svarbrevet avsluttes slik:

Ut fra innholdet i din henvendelse så har vi valgt å registrere din henvendelsen som et tips til Arbeidstilsynet om forholdet.

Saers svarte en gang til, der han poengterte det absurde i at Utdanningsetaten ser bort fra det faktum at landet har et arbeidstilsyn, og at de stoler på deres eget HMS-rapporteringsverktøy ordner opp i problemene.

Slik trenger man ikke å bry seg om å gjøre noe med de ca 800 voldsepisodene mellom lærer og elev i Oslo-skolen som blir meldt inn. Langt flere grove voldsepisoder blir ikke meldt inn, men det er en annen skål.

Saers var vel for høflig til å påpeke at med en slik tilnærming til et alvorlig samfunnsproblem, fremsto Arbeidstilsynet som en absurd avlegger av Dusteforbundet. Arbeidstilsynet lukket selv dørene for videre dialog med å takke for informasjonen, som ville bli tatt til «etterretning i så henseende».

I dag avsluttes altså Clemens Saers’ ankesak mot Utdanningsetaten for lukkede dører. Begrunnelsen finnes å lese på Saers’ egen hjemmeside:

Voldselevens rettigheter trumfer behovet for å informere folket.

Document har skrevet om denne saken flere ganger tidligere, blant annet her og her,  og selv om det denne gangen kun var Nettavisen som banket på dørene for Saers, kommer vi fortsatt til å kjempe for størst mulig åpenhet i norsk rett. Slik vi gjorde, og vant frem med, i denne saken.

 

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.

Les også