Det heter seg gjerne at kunsten skal provosere, og grunnen er naturligvis at kunsten legitimt skal kunne utfordre vante forestillinger. Det ville som regel være ensbetydende med at man utfordrer en eller annen form for makt. Men i våre dager er det bare unntaksvis at kunsten fungerer som maktkritikk. Visse ting er det nemlig litt […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.