Sakset/Fra hofta

Tegning: Karine Haaland.

I fryktens tid famler vi.
Griper til grein og kvist. Vern mot vold.

Men trollet har mange hoder. Og alle vokser på samme kropp.

Les også

Les også