Nytt

FrPs landsstyre godtar et omforent forslag til reduksjon av bompengebelastningen, men Venstre sier nei.

Sylvi Listhaug svarer at det ikke kommer på tale å forhandle om skissen som er vedtatt.

Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug sier det ikke er aktuelt for partiet å forhandle videre med de andre i regjeringen om forslaget til bompengeavtale. Frps landstyre godkjente i dag avtalen. Venstre har allerede signalisert at de vil si nei. (NRK)

Ifølge Jensen vil avtaleforslaget også innebære at statens bidrag til kollektivsatsingen vil øke.

– Avtalen er et steg i riktig retning, selv om vi selvfølgelig skulle gått enda lenger, sa Jensen. (NTB)

Men den ene etter andre av Ventres spisser står frem og sier skissen ikke er god nok for partiet:

En avtale krever at alle partiene er enige, og den enigheten har vi ikke nå, sier Venstre-nestleder Ola Elvestuen om Frps bompenge-skisse. (NTB)