Malmö by har sett seg nødt til å innføre nye baderegler for svømmehallene. Disse utleveres til alle besøkende ved inngangen. Enkelte av punktene ser ut til å henvende seg mot en ny befolkning:

Forbud mot å bade i «vanlige klær» eller med undertøy under badetøyet

Man må bruke såpe og dusje før bading

Det er ikke lov til å ha oppsyn med mer enn tre barn per voksen.

Fotografering er heller ikke lenger tillatt. Reglene trådte i kraft i slutten av juni.

Men så var det problemet med å håndheve disse reglene, da. For noen må påpeke når de brytes, og det er neppe populært.

– Våra duktiga badvakter och annan personal som redan är bra på att hålla koll på våra besökare. De kommer inte slänga ut folk hur som helst utan säger nog till först, men nu står det i uppförandekoden att de kan avvisa de som bryter mot reglerna, säger fritidsnämndens ordförande Ewa Bertz (L).

Svenskene har stort sett forlatt svømmehallene i Malmö. De offentlige tilbudene som bibliotek og svømmehaller er blitt overtatt av en annen kultur med et folk som bader med undertøyet på.

Expressen    SVT

Forhåndsbestill Roger Scrutons bok “Konservatismen” fra Document Forlag her!