Tavle

Fleier partiar på venstresida går no hardt ut mot Tines produksjon av den omstridte Sveitserosten.

Etter at det vart kjent at det ikkje er sveitsarar i osten, velgar Raudt og fleire ungdomspartiar no å gå ope ut mot Tine.

Undersøkelsar har avdekka at det ikke er spor av sveitsarar i dette produktet! seiar ein opphissa AUF-leiar Tørkle Vadmelsdatter-Løwenstiert von der Munthe til Osteavisen. Difor meinar vi at dette er villeiande produktinformasjon, og ber no Stortinget om å gjere vedtakt om at Tine skal trekke tilbake osten.

Det har også vorte kjend at det ikke finst riddarar i den såkalla Ridderosten! seiar Løwenstrahle von Papen.

Vi går no inn for at desse produkta skal seljast under navna henhaldleg – Ost med Sveitsarsmak og Ost med Riddarsmak.

Det er vikteg at ein tek ansvår her og sørgar for at forbrukarane ikkje vert villeia, dvs. leia inn i villia.

 

Kjøp T-skjorten «for en bilfri & varmere by» her