Oppdaterte terror­lover er ofret til fordel for post­kolonial, identitets­politisk aktivisme, hevder Magnus Ranstorp. Det behøves et krafttak mot økonomisk kriminalitet som spiller på lag med ekstremister, sier den svenske terror­forskeren.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.