Tavle

Sverige har reagert svært langsomt i arbeidet mot terror. Et usunt debattklima har bidratt til politisk engstelse og tafatthet, der islamofobi- og/eller rasistkortet er blitt dratt med en gang debatten har dreid inn på islamismen og dens konsekvenser.

Oppdaterte terrorlover er blitt ofret til fordel for en postkolonial, identitetspolitisk aktivisme, hevder den kjente forskeren Magnus Ranstorp, som leder terrorforskningen ved Försvarshögskolan i Sverige. Det ikke lyder helt ukjent i norske ører heller.

Ranstorp påpeker at det nå er på høy tid at det settes inn et krafttak mot økonomisk kriminelle som spiller på lag med primært de islamistiske, men også de høyreekstreme miljøene.

Spørsmålet er selvsagt om det blir satt inn for små ressurser for sent.

 

Kjøp «Hypermoral» av Alexander Grau fra Document Forlag her!