Nytt

Maridalsveien, Oslo.

Dagens praksis om at utlendinger som søker midlertidig oppholdstillatelse må oppholde seg i Norge minst halvparten av perioden, tas nå inn i utlendingsloven.

Det opplyser regjeringen i en pressemelding fredag. Heretter blir det et lovpålagt krav for å kunne få og beholde en oppholdstillatelse i Norge at utlendingen faktisk oppholder seg i Norge, og at utlendingen gjør det mesteparten av tiden.

Den nye bestemmelsen i utlendingsloven trer i kraft 1. april. Lovbestemmelsen er en videreføring av gjeldende praksis i utlendingsforvaltningen.

Endringen ble foreslått av regjeringen og vedtatt av Stortinget våren 2016.

Med denne endringen er alle lovforslag som ble vedtatt i forbindelse « Innstramninger II»-proposisjonen , bedre kjent som asylforliket, satt i kraft, opplyser regjeringen.