Nytt

EUs medlemsland har gitt opp håpet om å bli enige om asylpolitikken før det skal velges nytt EU-parlament i mai.

EUs medlemsland har stått fast i snart tre år i den giftige diskusjonen om reform av Dublin-forordningen og EUs asylsystem.

Nå har formannskapslandet Romania konkludert med at det ikke er mulig å nå enighet før valget på nytt EU-parlament i slutten av mai.

EUs innenriksministre ble orientert om konklusjonen på et møte i Brussel torsdag.

Kjernen i konflikten er et forslag om å innføre et system med obligatoriske kvoter der asylsøkere sendes videre til andre medlemsland etter en fast fordelingsnøkkel hvis det oppstår kriser.

Det har flere medlemsland i øst – med Ungarn i spissen – nektet å godta. De krever at det må være frivillig å ta imot asylsøkere.

Hva som vil skje videre, er foreløpig uklart.

Én mulighet er å prøve å få banket igjennom de minst kontroversielle delene av reformpakken, som består av i alt sju rettsakter. Både EU-kommisjonen og store medlemsland som Tyskland støtter en slik tilnærming. Men flere andre land ga torsdag uttrykk for sterke motforestillinger mot dette.

En annen mulighet å sende hele reformforslaget tilbake til tegnebrettet og begynne på nytt.

Kjøp Alexander Graus “Hypermoral” fra Document Forlag her!