Ølen Betong går til sak mot staten etter at medarbeidere i Russland skal ha blitt forsøkt vervet som spioner. Selskapet mener de har tapt 150 millioner kroner.

Ifølge NRK hadde betongselskapets advokat gitt regjeringsadvokaten frist til klokka 12 fredag med å svare.

– Vi fikk et svar fra regjeringsadvokaten som gikk ut på at staten mente det ikke forelå noe ansvar. Da har vi ikke noe annet valg enn å ta ut et søksmål, sier advokat Per M. Ristvedt.

Overfor NTB viser regjeringsadvokat Fredrik Sejersted til det omtalte brevet. Der kommer det blant annet fram at direktøren i Ølen Betong har brakt saken inn for Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget).

– Parallellspor

– Så vidt staten kan forstå, har man altså valgt et parallellspor, der det samtidig både klages til EOS-utvalget og sendes varsel om søksmål for domstolene. Etter statens syn fremstår dette som lite hensiktsmessig. En mer naturlig prosess vil være å avvente EOS-utvalgets vurdering, som uansett utfall vil gjøre det lettere å ta saken videre på en korrekt måte, skriver Seiersted.

– Dersom utvalget kommer til at det ikke foreligger kritikkverdige forhold, er det statens håp at ØBG (Ølen Betong Gruppen, red.anm.) og de berørte aktørene vil kunne slå seg til ro med dette. Skulle utvalget imidlertid komme til at det foreligger kritikkverdige forhold, vil de berørte departementene måtte vurdere saken videre i lys av dette, heter det videre i brevet, som NTB har fått innsyn i.

Sejersted ber derfor om at spørsmålet om søksmål stilles i bero til utfallet av EOS-utvalgets undersøkelse foreligger.

Pågrepet av russisk etterretning

Ifølge NRK skal norsk etterretning i flere år ha forsøkt å rekruttere norske ansatte ved Ølen Betongs fabrikk i Murmansk. To av bedriftens ansatte har de siste årene blitt pågrepet av russisk etterretning og kastet ut av landet.

– De forsøkte å verve eller kontakte oss ved rundt ti forskjellige anledninger, sier administrerende direktør Atle Berge.

Han må nå drive Murmansk-avdelingen fra Norge fordi han er utestengt fra Russland i ti år. En ansatt i samme firma skal flere ganger ha blitt oppsøkt av det som skal ha vært agenter fra PST og presset til å gi informasjon.

Han ble til slutt pågrepet av russisk etterretning i Murmansk og skal ha blitt truet med pistol samtidig som han fikk tilbud om å bli dobbeltagent. Også han er utvist fra Russland i ti år.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.