Nytt

Foto: Reuters

Frankrike og Tyskland mener enkeltland må kunne overstyres i skattepolitikken. Men det vil mindre medlemsland ikke være med på.

Det er et kontroversielt forslag fra EU-kommisjonen som nå får støtte fra Frankrike og Tyskland.

Ideen er at EU gradvis skal gå over til mer bruk av kvalifisert flertall i beslutninger om skattepolitikk. Dette, mener EU-kommisjonen, vil gjøre det mulig for EU å inngå kompromisser om skattepolitikk «raskere, mer effektivt og mer demokratisk».

I dag krever slike beslutninger enstemmighet, noe som i realiteten betyr at ethvert medlemsland kan legge ned veto.

Støtte fra store medlemsland

Tirsdag kom forslaget opp til diskusjon på EUs finansministermøte i Brussel.

Der møtte Frankrikes finansminister Bruno Le Maire og Tysklands finansminister Olaf Scholz pressen i samlet tropp for å erklære støtte til EU-kommisjonens forslag.

– Jeg mener det er riktig å sette i gang denne diskusjonen, sa Scholz.

Ifølge ham er det nødvendig å gjøre EUs beslutningsprosesser mer effektive på områder der samarbeid på tvers av landegrensene er viktig.

Men det blir nok ingen enighet om dette spørsmålet nå, vedgikk Scholz.

Sterkt motstand

Det skyldes at flere små og mellomstore medlemsland – med Irland, Luxembourg og Sverige i front – sier blankt nei.

I Sverige oppfattes det ikke som mer demokratisk at de folkevalgte i Riksdagen skal få mindre å si, poengterte Sveriges finansminister Magdalena Andersson.

– Det er selve kjernen i nasjonal suverenitet som nå står på spill, istemte Luxembourgs finansminister Pierre Gramegna.

– Ethvert land må selv få bestemme hvor høyt skattenivå det skal ha, fastholdt han.

Sprikende synspunkter

EU-kommisjonens forslag er å gå skrittvis fram. I første omgang skal det kun åpnes for beslutninger ved kvalifisert flertall på noen begrensede områder, for eksempel i spørsmål om skattefusk eller i spørsmål om administrativt samarbeid.

Finansministrene vil nå fortsette diskusjonene.

– Synspunktene var veldig sprikende, oppsummerte EU-kommisjonens visepresident Valdis Dombrovskis etter finansministermøtet.

På diplomathold beskrives diskusjonene som svært delikate.

Må vedtas på høyeste nivå

EU har også diskutert muligheten for å åpne for bruk av kvalifisert flertall i enkelte typer utenrikspolitiske spørsmål. Men også her har pådriverne møtt på motstand fra skeptiske medlemsland som frykter de da vil kunne bli overkjørt.

En beslutning om å endre praksis må uansett tas av stats- og regjeringssjefene på EUs toppmøte.

Men også der tas alle beslutninger ved enstemmighet. Det betyr at ethvert medlemsland vil ha mulighet til å blokkere for å sikre at det nasjonale vetoet i skattespørsmål ikke ryker.

Kjøp Alexander Graus “Hypermoral” fra Document Forlag her!