Nytt

Dansk politi på grensen til Danmark ved Padborg den 4. januar 2016. Foto: Claus Fisker / Reuters / Scanpix.

Siden Danmark innførte grensekontroll i 2015 er 342 personer dømt for menneskesmugling i landet. Tre firedeler av dem har fått ubetinget fengselsstraff.

Det er justisminister Søren Pape Poulsen som opplyser dette til Folketingets rettskomité,

Han sier at 398 personer er blitt siktet for menneskesmugling, og at langt de fleste av dem er dømt, noen av dem flere ganger. En oversikt viser at det har vært 418 fellende dommer fordelt på 342 personer.

Utlendingslovens bestemmelser om menneskesmugling forbyr all hjelp til utlendingers ulovlige opphold i Danmark, inkludert hjelp både til innreise og til gjennomreise.

Strafferammen spenner normalt fra bøter til to års fengsel. Men under særlig skjerpende omstendigheter, for eksempel om liv er i fare eller smuglingen er organisert, kan straffen bli opp til åtte års fengsel

(©NTB)

 
 

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!

Les også