Ny forskning fra NTNU basert på hvordan elever opplever skolehverdagen, viser at jo bedre karakterer elevene har, jo mer støtte opplever de fra læreren sin.

I en treårsperiode fram til 2018 har forskere ved NTNU spurt 1.250 ungdomsskoleelever ved 12 ungdomsskoler og omtrent 2.500 elever ved 13 videregående skoler i Trøndelag om hvordan de selv opplever støtten fra læreren, skriver Klassekampen. Kryssjekket mot karakterer viser tilbakemeldingene at faglig sterke elever får mer lærerstøtte, emosjonelt og faglig, enn faglig svake elever.

– Vi ser at det å ikke bli sett av læreren også fører til at elevene har flere tanker om å slutte. Manglende lærerstøtte kan dermed være en sterkt medvirkende årsak til frafallet, sier Per Egil Mjaavatn ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU til avisen.

Lærerne svikter de faglig svake elevene og hjelper dem mindre både i ungdomsskolen og etter hvert på videregående skole, mens de som har bedre karakterer opplever mer støtte og oppmerksomhet fra læreren. Forskjellen er størst i tredje klasse på videregående, på studiespesifiserende fag og noe mindre på yrkesfag hvor klassene er mindre.

(©NTB)

 
 

Kjøp alle tidsskriftene fra Document Forlag her!