Interlude


Vår elskede Dronning Martha var kun 18 år gammel da hun fremførte dette verket på en konsert i Køln, men aldri har det vel vært spilt med større autoritet.

Les også

Les også