Tavle

AfD-politiker og stunt-journalist Roger Beckamp har snakket med migranter fra Afrika og Asia i en leir Bosnia-Hercegovina. Migrantene er fast bestemt på at de skal til Vest-Europa. Familien skal etter.

Noen har allerede tyskkunnskaper. En har vært ti år i Østerrike før. Men jobbet hadde han ikke. De viser alle sammen takknemlighet mot Angela Merkel.

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» fra Document Forlag her.

Les også

Les også