Nytt

Trøndelag KrF har vedtatt å sende elleve delegater til støtte for Knut Arild Hareide til det ekstraordinære årsmøtet i november.

Totalt stemte 73 av delegatene for å gå mot venstre og 17 for å gå mot høyre. To delegater stemte blankt.

Før retningsvalget ble det også holdt en avstemning om partiet bør gå i regjering. 13 av de 92 delegatene stemte for at partiet skal forbli i opposisjon, som betyr at fylket må sende én delegat som skal stemme for det såkalte tredje vei-alternativet.

– Det ble et veldig ryddig og bra møte, og delegatene var tydelige på hvordan de ønsker at Trøndelag skal speiles på landsmøtet, sier fylkesleder Jon Normann Tviberg til NTB.

Overrasket Hareide

Det var på forhånd ventet at det ville bli et stort flertall i fylkeslaget for å søke regjeringssamarbeid mot venstre.

KrF-leder Knut Arild Hareide er likevel overrasket over at resultatet gikk så kraftig i hans favør.

– Jeg er veldig godt fornøyd med resultatet fra Trøndelag. Det var bedre enn forventet, sier Hareide, som deltok på fylkesårsmøtet i hjemfylket Hordaland, til Aftenposten.

Lederen vil til venstre

Tviberg hadde selv ikke gått ut med sitt standpunkt før fylkesårsmøtet. Da han gikk på talerstolen på Skogn lørdag gjorde han det likevel klart at han støtter et regjeringsalternativ med Ap og Sp.

– Jeg syntes prosessen i forkant, og at alle delegatene skulle føle at deres synspunkter blir ivaretatt, var viktigere enn at jeg skulle flagge mitt standpunkt. Det er heller ikke så mange medlemmer som har spurt meg om hva jeg mener – det er det først og fremst media som har gjort, sier Tviberg.