Sakset/Fra hofta

Soldater fra flere våpengrener bærer kisten med senator John McCain ned trappene til Capitol Hill. Foto: Jim Lo Scalzo/Reuters/Scanpix

John McCains begravelse ble en høysang til en verden som aldri har eksistert. Establishment hyllet en enighet som aldri var der og en politikk som har vist seg katastrofal.

New Yorker kalte det den største Resistance-samling noensinne. Alt handlet om at det var en samling mot presidenten. De hater han dypt og inderlig. Men i dette hatet ligger en avmakt, for de vet at deres politikk var det som førte til at amerikanerne valgte Trump, mot alle odds.

Spengler har en lysende karakteristikk av helgens begravelse. Talene dryppet, journalistene overgikk hverandre i lovprisninger av McCain, som de i 2008 sammenlignet med George Wallace.

De tilgav ham Sarah Palin fordi han gikk inn for amnesti for illegale innvandrere og støttet Det muslimske brorskap i Egypt. McCain hadde også støttet de militære intervensjonene i Midtøsten. Troen på at resten av verden kunne la seg omvende til vestlig demokrati.

Jeg hørte de første setningene til Barack Obama og George W. Bush: Ord som at «han gjorde meg til en bedre president» og visste at dette var ord som lød hult. Det var slik Bush og Obama snakket, men deres tid er over. Det blåser andre vinder.

Eliten trøstet seg selv for nederlaget for deres politikk gjennom flere tiår og for nederlaget i november 2016.

the American elite’s collective exercise in self-consolation after the catastrophic failure of its policies and its repudiation by the voters in the 2016 election.

Vi har ikke fått høre hvor ille det har stått til i USA. Å trekke ull over øynene, er et engelsk uttrykk. Nå forsøker mediene og eksperter å innbille oss at kriminaliteten i Vest-Europa har gått ned og at svensk økonomi går så det suser. Det er det samme med Obama-årene: En eneste stor bløff.

  • China has taken America’s place as the leading exporter of high-tech equipment;
  • America faces credible military competition from China;
  • Real median household income hasn’t grown since 2000;
  • The civilian labor force participation rate has fallen from 67% in 2000 to 63% today;
  • Productivity growth has languished at 1% a year since the global financial crisis;
  • US federal debt has between 2000 and 2018 has doubled as a share of GDP;
  • The American economy became “cartelized, corrupt and anti-competitive,” dominated by a handful of tech monopolies who combined to crush competition.

Meningsmåling etter meningsmåling viste at 70 prosent av amerikanerne mente landet var på feil kurs. Vil de holde fast ved Trump i november, eller vil de falle for Demokratenes fristelser? Svaret vil bestemme USAs fremtid.

USA har brukt ufattelige summer på å redde andre, for det er det det koker ned til.

Bush, supported by Senator McCain and the Republican mainstream, spent $5.6 trillion chasing the phantom of democracy in the Middle East, not to mention more than 6,700 American dead, more than 50,000 wounded and millions of lives disrupted.

Det er denne følelsen Trump henvender seg til når han sier at det er nok nå. Nå gjelder det om å redde USA.

Eliten har ikke bare ført en katastrofal utenrikspolitikk. Den har også blitt så korrupt at tidenes største krakk, i 2008, som var et resultat av spekulasjon og råtne lån, ikke resulterte i en eneste fellelse. Lederne ble i det store og hele sittende.

The same pool of public officials managed a failed foreign policy, and the same revolving door of bankers and regulators bailed out the banks.

Not a single banker of stature was prosecuted, let alone served jail time, for the biggest financial fraud in history. So effectively had the Establishment suppressed dissent and policed its own ranks that any criticism of the Bush Administration’s “freedom agenda” meant instant ostracism.

Det er McCain står utsatt til. Han gikk inn for Det muslimske brorskap i Egypt og anså Sisis maktovertagelse for et kupp.

In 2012, Senator McCain backed the installation of a Muslim Brotherhood government in Egypt.

In July 2013, more than 30 million Egyptians – a majority of the adult population – demonstrated against the country’s Muslim Brotherhood government. Under General Abdel Fattah al-Sisi, Egypt’s military took control of the country, which was nearly out of food. Al-Sisi saved Egypt from starvation and chaos.

Senator McCain sadly denounced the military takeover as a violation of the democratic process. Technically speaking it was a coup against an elected government, although under emergency conditions and with massive and visible popular support. So beguiled was McCain with the prospect of a democratic Islamic regime that he never accepted that his illusion had vanished.

McCain inntok en posisjon som gjorde at han kom til å betrakte høyrepopulistene i Europa som en ny utgave av fascistene. Fremskrittspartiet tilhørte denne gruppen. McCain tok ingen fanger.

Dermed skled han over i en posisjon mot Tea Party og mot Trump. Det ble bittert.

Denne eliten står nå overfor den muligheten at de kan bli stilt til ansvar. Den har de unngått til nå. De har også konspirert mot den nye presidenten på en måte som er uten sidestykke i amerikansk historie. Hvis han får fortsette vil deres dager være talte.

Being an Establishment means never having to say you’re sorry. The first task of an Establishment is to insulate its inmates from the consequences of their errors. Never mind that America’s adventures in Iraq threw the Middle East into a new Thirty Years War, as I warned 10 years ago it would.

The only senior US official to warn of the consequences of the Establishment’s blunders was General Michael Flynn, whose career has been ruined by Establishment holdouts in the intelligence community. The opportunists, careerists, ideologues and fools who ruined America’s strategic position in the world should be the continuing object of public ridicule, but they have safety in numbers.

Forholdet til den muslimske verden har ridd USAs ledelse som en mare. Tenk på Obamas Kairo-tale i juni 2009, som skulle innlede en ny æra. Obama tok USA inn på appeasement-linjen etter først å ha satset på nasjonsbygging.

Trump skremte vannet av eliten med sitt innreiseforbud.

Trump rose to the top in the Republican primaries when he proposed to freeze immigration from some Muslim-majority countries, a stark declaration that America’s safety is what matters, not the fate of nations on the other side of the world.

Stansen i støtten til palestinerne er uttrykk for det samme: Nå er det nok. USA har betalt og det nytter ikke.

Trumps innsettelsestale var en krigserklæring mot eliten som sto forsamlet rundt ham. Men han gjorde bare det som velgerne hadde bedt ham om, sier Spengler.

But the hatred he elicits from the Establishment has nothing to do with style, or indeed, with any of his shortcomings: Trump is hated because the American people elected him to bury the Establishment.

Det ligger et drama begravd her som langt fra er over.

Eliten holdt i virkeligheten en begravelse over seg selv i helgen, de sørget vel så mye over seg selv som McCain.

A funeral for a world that never was