Det er sterke, politiske krefter i sving i Sør-Afrika for å la hudfarge avgjøre den fremtidige eiendomsretten. Hvite farmere søker Trump om asyl, mens NRK uten videre kaller denne omfordelingen av eiendommer  for «oppgjørets time».
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.