Tavle

Italienske byer besitter så mange kulturskatter, at noen av dem risikerer å bli oversett. Som med Porta Leoni i Verona, der den gjenværende delen er blitt integrert i gatens øvrige fasader. Sammen med Porta Borsari er den en av to monumentale porter fra romertiden som er bevart. Porten ble oppført under den republikanske tidsalder, den gang i terrakottastein, og den gamle delen kan skimtes bak den nyere fasaden av marmor, som er fra keisertiden. Porten var knyttet til veien som førte til Bologna og Aquileia.

Portens opprinnelige navn er ukjent, under middelalderen ble den kalt Porta San Fermo og under renessansen gikk den under navnet Arco di Valerio. Dagens navn (løvenes port) stammer fra det femtende århundre, og knytter seg til en steinsarkofag i nærheten, utsmykket med to løver.