Tegning: Karine Haaland

I denne flotte programserien som NRK har utviklet sammen med bl.a. Ole Torp og Gro Holm og en hel haug med andre gamle neper, følger vi mediene Sultan Rosin og Bergylt-Steen som jakter på uforklarlige hendelser uten rot i virkeligheten.

Rosin og Steen får kontakt med de ubehagelige og uønskede ytringene og hjelper til med å sende dem over til den høyre siden!