Fritz von Uhde (1848-1911)
Olje på lerret, 318,5 x 278 cm, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, München.

Kristi himmelfart er mest utførlig beskrevet i Apostlenes gjerninger 1, 4-12 (DNB 1930)

Og da han var sammen med dem, bød han dem at de ikke skulde vike fra Jerusalem, men bie på det som Faderen hadde lovt, som I, sa han, har hørt om av mig; for Johannes døpte vel med vann, men I skal døpes med den Hellige Ånd ikke mange dager herefter. Da de nu var kommet sammen, spurte de ham: Herre! gjenreiser du på den tid riket for Israel? Han sa til dem: Det tilkommer ikke eder å vite tider eller timer som min Fader har fastsatt av sin egen makt; men I skal få kraft idet den Hellige Ånd kommer over eder, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende. Og da han hadde sagt dette, fór han op mens de så på, og en sky tok ham bort fra deres øine. Og mens de stirret op mot himmelen idet han fór bort, se, da stod to menn hos dem i hvite klær, og de sa: I galileiske menn! hvorfor står I og ser op mot himmelen? Denne Jesus som er optatt fra eder til himmelen, skal komme igjen på samme måte som I så ham fare op til himmelen. Da vendte de tilbake til Jerusalem fra det berg som kalles Oljeberget og ligger nær ved Jerusalem, en sabbatsreise derfra.

Kristi himmelfartsdag 2017 er den 10. mai, og hva passer bedre på denne dag enn Johann Sebastian Bachs kantate Lobet Gott in seinen Reichen, BWV 11 (1735), også kjent som Himmelfahrtsoratorium.

Solister er Barbara Schlick, sopran, Catherine Patriasz, alt, Christoph Pregardien, tenor og Peter Kooy, bass. Ellers medvirker Collegium Vocale under ledelse av Philippe Herreweghe.

Les også