Kunstbilde

Jacopo Tintoretto (1518-1594)
Olje på lerret, 150 x 155 cm, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid

Tintoretto er, ved siden av Paolo Veronese (1528-1588) en av de fremste venezianske malere etter Tiziano Vecelli (c.1488-1576). Det fortelles at da Tintoretto i 1533 forsøkte å bli Tizians elev, fikk han etter ti dager i Tizians verksted høre at han ikke hadde noe behov for undervisning. Noen antyder at Tizian betraktet Tintoretto som en muligens farlig konkurrent – men Tintoretto var, hvorom allting er, i hele sitt liv en stor beundrer av Tizian. Så som maler var Tintoretto praktisk talt selvlært.

Både det gamle og det nye testamente inneholder beretninger om (skal vi si) uventede fødsler, den nitti år gamle Sarah som ble mor til Isak, den tilsynelatende ufruktbare Hannah som ble mor til profeten Samuel, Lukas-evangeliets tilårskomne Elizabeth som skulle føde døperen Johannes, og sist, men ikke minst, Jesu fødsel i følge evangeliene etter Lukas og Matthaeus. Og så har vi grunnlaget for dagens motiv, beretningen om Samsons (Schimschon) fødsel, hentet fra Dommernes bok 13, 2-24 (DNB 1930).

Der var en mann fra Sora av danittenes ætt, han hette Manoah; hans hustru var ufruktbar og hadde aldri hatt barn. Og Herrens engel åpenbarte sig for kvinnen og sa til henne: Se, du er ufruktbar og har aldri hatt barn; men du skal bli fruktsommelig og føde en sønn. Så ta dig nu i vare og drikk ikke vin eller sterk drikk og et ikke noget urent! For nu skal du bli fruktsommelig og føde en sønn, og det skal ikke komme rakekniv på hans hode, for barnet skal være en Guds nasireer fra mors liv; og han skal begynne å frelse Israel fra filistrenes hånd. Og kvinnen kom og sa til sin mann: En Guds mann kom til mig; han var å se til som Guds engel, såre forferdelig; men jeg spurte ham ikke hvorfra han var, og han sa mig ikke sitt navn. Men han sa til mig: Nu skal du bli fruktsommelig og føde en sønn; drikk nu ikke vin eller sterk drikk og et ikke noget urent! For barnet skal være en Guds nasireer fra mors liv og til sin dødsdag. Da bad Manoah til Herren og sa: Hør mig, Herre! La den Guds mann som du sendte, komme til oss igjen og lære oss hvad vi skal gjøre med det barn som skal fødes! Og Gud hørte Manoahs bønn; og Guds engel kom atter til kvinnen, mens hun satt ute på marken, og Manoah, hennes mann, ikke var med henne. Da skyndte kvinnen sig og løp hjem og fortalte det til sin mann og sa: Nu har han vist sig for mig igjen den mann som kom til mig her om dagen. Manoah stod op og fulgte efter sin hustru, og da han kom til mannen, sa han til ham: Er du den mann som talte til min kone? Han svarte: Ja. Og Manoah sa: Når nu dine ord går i opfyllelse, hvorledes skal vi da bære oss at med barnet, og hvad skal vi gjøre med ham? Da sa Herrens engel til Manoah: Alt det jeg har nevnt for kvinnen, skal hun ta sig i vare for. Hun skal ikke ete noget av det som kommer av vintreet, og ikke drikke vin eller sterk drikk og ikke ete noget urent; alt det jeg har pålagt henne, skal hun holde sig efter. Da sa Manoah til Herrens engel: Kan vi ikke få dig til å bli en stund her, sa vi kan lage til et kje for dig! Men Herrens engel sa til Manoah: Om du får mig til å bli, så eter jeg allikevel ikke av din mat; men vil du stelle til et brennoffer, så skal du ofre det til Herren. For Manoah visste ikke at det var Herrens engel. Da sa Manoah til Herrens engel: Hvad er ditt navn? – så vi kan ære dig når dine ord går i opfyllelse. Men Herrens engel sa til ham: Hvorfor spør du om mitt navn? – Det er et underlig navn! Så tok Manoah kjeet og matofferet og ofret det på berget til Herren. Da lot han et under skje mens Manoah og hans hustru så på det: Da luen steg op fra alteret mot himmelen, fór Herrens engel op i alterets lue mens Manoah og hans hustru så på det, og de falt på sitt ansikt til jorden. Siden viste Herrens engel sig ikke mere for Manoah og hans hustru; da forstod Manoah at det var Herrens engel. Og Manoah sa til sin hustru: Vi må visselig dø; vi har sett Gud. Men hans hustru sa til ham: Dersom Herren hadde lyst til å drepe oss, så hadde han ikke tatt imot brennoffer og matoffer av vår hånd og ikke latt oss se alt dette og ikke nu latt oss høre sådant. Og kvinnen fødte en sønn og gav ham navnet Samson; og gutten vokste op, og Herren velsignet ham.

Det bør kanskje legges til at Thyssen-Bornemisza, ved siden av Prado og Reina Sofia, avgjort er verdt et besøk. De tre samlingene ligger også ganske nær hverandre. Så om man skulle være så heldig å befinne seg i Madrid, bør man avsette minst én dag til hvert av dem (og kanskje to for Prado). Thyssen-Bornemisza inneholder kanskje ikke de aller mest kjente verker, men det er under alle omstendigheter en meget rikholdig samling av både eldre og nyere europeisk kunst av viktige kunstnere.

Les også

Les også