Sitat

Med masseinnvandringen blir kravene til perfeksjon enda strengere enn før. Idet man må passe seg for hvor man går, hva man gjør eller hva man sier, er det de velinformerte, velformulerte, tilpasningsdyktige og intelligente menneskene som klarer å navigere i den nye virkeligheten. Stakkars den som ikke er streetsmart eller glatt nok.

Et av den moderne nasjonalstatens store fortrinn var at den langt på vei fjernet klasseskiller som for to hundre år siden var nær uoverstigelige. Nå er vi på god vei til å innføre noe som takket være den etniske faktoren blir mye verre – og voldeligere. Etterkommerne vil ikke takke oss.

Christian Skaug Den forbudt innsikten