Oslo Frp vil la lokalradioene fortsette på FM-nettet etter at konsesjonen løper ut i 2021, melder lokalradio.no.

Lokallaget mener også at de begrensningene som er innført bør oppheves, som inntektsbegrensning og forbud mot samsendinger.

Etter hva lokalradio.no erfarer er det mye som tyder på at dette også blir vedtatt på landsmøtet i Fremskrittspartiet.

– Frp har hele tiden vært imot å stenge FM-nettet. Stengingen har kostet lytterne om lag 20 milliarder, og mange har ikke råd til DAB i bil, heter det i resolusjonen fra Oslo Frp.

Videre heter det:

Mindre kommersielle radiostasjoner ble i desember 2017 tvunget av Medietilsynet til å stanse sine FM-sendinger. Dette gjorde at Radio Metro, Radio Rox og The Beat måtte stenge i Oslo, i tillegg Radio Sandnes. Disse utgjorde bare 1,4 % av radiolytterne, og totalt utgjør disse sammen med mindre lokalradioer 4 % av radiolytterne. Allikevel var begrunnelsen å hindre konkurranse med de de store DAB-kanalen NRK, P4 og Radio Norge.

De mindre ikke-kommersielle lokalradioene må stenge fra 2022. De færreste av disse har økonomi til å sende på DAB. Samtidig er det nå tilgjengelig masse frekvenser for FM sending som i følge internasjonale avtaler ikke kan brukes til annet enn radio. Lokalradioene har egne radiosendere, slik at dette ikke gir noen kostnader for samfunnet.