Nytt

Politikeren ble fengslet i Nord-Troms tingrett torsdag.

En profilert tidligere topp-politiker fra Troms ble torsdag varetektsfengslet for én uke, siktet for sedelighetslovbrudd.

Flere personer som har jobbet tett med mannen beskriver anklagene mot ham som sjokkerende.

Politikeren stiller seg uforstående til anklagene, ifølge Nordlys.

Den siktede mannen fikk også brev- og besøksforbud da han ble fremstilt for fengsling i Nord-Troms tingrett, ifølge Nordlys , som først omtalte saken.

Han stiller seg avvisende til siktelsen, opplyser hans forsvarer, Ulf Hansen.

– Vi kan bekrefte at vi etterforsker en sak etter de straffebudene og at en mann er siktet. Av hensyn til den videre etterforskningen kan vi på nåværende tidspunkt ikke si noe mer om saken, sier Anita Hermandsen, politistasjonssjef i Tromsø.

Ny og gammel straffelov

Mannen er siktet for brudd på både ny og gammel straffelov, som betyr at siktelsen gjelder forhold både før og etter 2015.

Politiet er tilbakeholdne med å kommentere saken, men opplyser at de har innledet etterforskning etter følgende paragrafer i straffeloven:

Gammel straffelov, paragraf 224, første ledd, bokstav A: «Den som ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd utnytter en person til prostitusjon eller andre seksuelle formål, eller som forleder en person til å la seg bruke til slike formål, straffes for menneskehandel med fengsel inntil 5 år».

Ny straffelov, som trådte i kraft 1. oktober 2015, paragraf 295, bokstav A: «Med fengsel inntil 6 år straffes den som skaffer seg eller en annen seksuell omgang, eller får noen til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold».

Ingen varsler om mannen

En mangeårig partifelle, og leder av partilaget siktede tilhører, sier partiet ikke har mottatt varsler eller klager om mannen.

– Det er på nåværende tidspunkt ikke noe som tyder på at medlemmer i vårt ungdomsparti, eller hos oss, er fornærmede i saken, sier lederen til Dagbladet.

Kjøp Sir Roger Scrutons bok fra Document Forlag her!