I kveld spiller Oslo-filharmonien og Herbert Blomstedt Wilhelm Stenhammars andre symfoni. Jeg har billett! Dere andre får nøye dere med Interludes konsertsal, der Stockholm-filharmonien og Stig Westerberg står for musikken.

Les også