Kommentar

Fra Angelico Adoration of the Magi (1433)

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 17 Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.18 Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. 19 Og dette er dommen: Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset fordi deres gjerninger var onde. 20 For den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. 21 Men den som følger sannheten, kommer til lyset, så det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud.» Johannes 3.16 – 21

 

Få steder i Bibelen blir julens budskap  forklart så presist som i Johannes 3.16. Det handler om kjærlighet, kjærligheten til en skaper som lengter så  intenst etter å gjenopprette relasjonen til sin skapning at han var villig til å ofre seg selv.

Bevis det, sier skeptikerne, og opptrer som om de har vunnet diskusjonen. For vi vet alle at vi  kan ikke bevise Guds eksistens, men det er som de glemmer hva de ber oss om å bevise. De krever bevis, men ber egentlig om bevis for kjærligheten. Gud er nemlig kjærlighet, en hellig kjærlighet som overgår alt det du kan tenke deg, en kjærlighet som skaper og forvandler, en kjærlighet som ofrer seg selv for den fortapte og gjenoppretter det ødelagte. Dette er hva det hele handler om. Spørsmålet er om det er mulig å føre bevis for det.

De fleste mennesker har vært forelsket, gitt uttrykk for at de ønsker å dele resten av livet med en annen. Men kan de bevise sin kjærlighet? Og enda viktigere; ville det vært kjærlighet dersom du kunne bevist dine følelser? Mye tyder på at et krav om bevis ødelegger hva som er kjærlighetens grunnleggende kjennetegn; viljen til å satse på at den andre også mener alvor, ha tillit til at han oppfyller det han eller hun lover, erfare at det er sant hva vedkommende sier. Kjærligheten er en relasjon mellom selvstendige individer og kan erfares i den andres handlinger, men den kan ikke bevises i seg selv. Deri ligger kjærlighetens mysterium.

På samme måte er det med Gud. Gud er en hellig kjærlighet mellom Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Han kan ikke la seg bevises uten at den verden slik vi kjenner den opphører å eksistere. Årsaken er den enkle grunn at den dagen han åpenbarer seg, vil det være umulig å si ja til hans invitasjon om en kjærlighetsrelasjon mellom Ham selv og oss. Det vil være for sent å innrømme at vi trenger ham fordi det vil bli klart for enhver i det øyeblikk han åpenbarer seg. Den dagen vil vårt eventuelle ja være like mye verdt som et ja fra en maskin. Gud ber oss derfor innstendig om å satse på at det han sier er sant, at barnet i krybben faktisk er han, at englenes sang er på alvor. Han vet at en dag vil det være for sent, at mennesket da vil bli dømt til å leve uten Ham. Ikke fordi Gud ønsker det, men fordi han i sin ufattelige kjærlighet ikke kan tvinge noen til å elske.

Dette budskapet reformerte i sin tid en hel verden. Englenes sang på Betlehemsmarkene ga håp for den undertrykte og ansvar for den mektige. De erfarte at budskapet måtte være sant, det forklarte verden rundt dem, viste dem at Guds kjærlighet innebar alt, fra naturlover til mellommenneskelige relasjoner. Inkarnasjonen, at Gud ble mennesket, bekreftet for mennesket at vi kunne forholde oss til det skapte med fornuften. En hellig kjærlighet kan ikke opptre utenfor en rasjonell virkelighet. Vårt forhold til Gud må kunne forstås og erfares, vi må kunne kjenne at Herren er god. I snart 2000 år har dette budskapet holdt oss oppe, definert oss selv og våre fiender. Vi har visst at det var noe som var verdt å kjempe for. Det handlet om det største mysteriet av alt; Guds kjærlighet til oss alle.

Han elsket oss først, han ble det vi er for at vi skal bli det han er. Det er julens kjærlighetsmysterium, finnes det noe større?

God jul!

 

Kjøp Primo Levis «Hvis dette er et menneske» her.

 

 

Les også

Les også