Frykten har tatt tak i folk. Lørdag skapte en pakke panikk i et villaområde i Tibro, 18 mil nordøst for Göteborg. Bombegruppen rykket ut, og bare synet av dem øker trusselfølelsen. Mistanken om at noe er galt, forsvinner ikke når politiet sier at pakken ikke inneholdt noe farlig, men samtidig ser på saken som en trusselsak.

Samfunnet skrus ned i en trusselspiral.

Pakken som førte til at et villaområde i Tibro i Västergötland ble evakuert, inneholdt ikke noe farlig. Politiets bombegruppe har avsluttet arbeidet på stedet.

Politiet anser imidlertid saken som en trusselsak og fortsetter etterforskningen. Av hensyn til etterforskningen vil de ikke gå nærmere inn på bakgrunnen for saken.

Politiet anslår at mellom 60 og 70 personer ble berørt av evakueringen av villaområdet. Alarmen gikk like etter klokken 11, og et område med en radius på 200 meter fra funnstedet ble evakuert.

– Politiet har fått inn informasjon om at en gjenstand som kan være farlig, ligger plassert i et villaområde ved Hörnebo, het det i en uttalelse fra politiet.

Lørdag ettermiddag konstaterte politiet imidlertid at gjenstanden var ufarlig, men sier samtidig at saken etterforskes.

– Gjenstanden på stedet har vist seg ikke å inneholde noe farlig eller eksplosivt materiale. Deler av gjenstanden var en pakke som vi sender videre til tekniske undersøkelser. Sperringene er hevet, og beboerne kan vende tilbake til sine hjem, skriver svensk politi på sine nettsider. (ntb)

 

Kjøp Christopher Caldwells «Revolusjonen i Europa – innvandring, islam og Vesten» her.