Kort

Superdatamaskiner står for hver bidige Bitcoin-transaksjon som nå forbruker like mye strøm som et gjennomsnittlig amerikansk hjem i en hel uke. Totalt forbruker Bitcoin mer strøm enn Irland på et år. Dess mer kompliserte et økende antall transaksjoner blir, dess mer datakraft og strøm påkreves. Worldcrunch