Nytt

Faste lesere av Document kjenner signaturen Mimisbrunnr. Hver helg leverer han en kommentar som lever opp til navnet på visdommens brønn i norrøn mytologi.

Mimisbrunnr er representant for den ettertenksomme som vet at vi må se oss tilbake for å ha noen fremtid. Han har over tid opparbeidet seg en trofast leserskare som verdsetter hans filosofiske tanker om alt fra biologi til historie og politikk.

Mimisbrunnr er representant for en dannelse som få i dag besitter. Han er lege og forsker og minner oss om at det finnes grenser og årsakssammenhenger vi ikke kan ignorere. Mimisbrunnr spenner over et stort interessefelt.

Vi vil gjerne gi leserne en mulighet til å lese Mimisbrunnrs samlede artikler. Vi utgir ham på E-bøker i fem bind. Du kan kjøpe de individuelle bøkene for 79 kroner per stk eller samlet til 249 kroner.

Kjøp her ved å følge lenkene eller gå direkte til forlagssiden vår:

Ved Vannhullet – alle fem bind (E-bøker)

Ved vannhullet – Bind I: Nærhet i tid og rom (E-bok)

– Man kan lære av historien, men bare hvis man gidder
– Nære og fjerne naboer

Ved vannhullet – Bind II: Hvordan styres og styrkes samfunnet? (E-bok)

– Organisasjoner
– Forsvaret
– Politikk og politikere

Ved vannhullet – Bind III: Våre beste tanker om det viktige og vakre (E-bok)

– Filosofi, vitenskap, kunst og musikk
– Logikk og etikk
– Ansvar og ærlighet

Ved vannhullet – Bind IV: Talte og skrevne ord (E-bok)

– Litteratur
– Presis tenkning, klar tale

Ved vannhullet – Bind V: Et fedreland er mer enn en stat (E-bok)

– Innvandring, terrorisme, demografi
– Det er vårt land
– Nytter det?