I neste års statsbudsjett er det satt av nesten 140 millioner kroner til sikringstiltak på kongelige eiendommer.

I dag er det kun et skilt som hindrer uvedkommende å kjøre helt opp til Slottet. Nå skal sikkerheten rundt alle kongelige eiendommer bedres, melder NRK. Blant annet skal det settes opp kjøretøysperrer rundt hele Slottsparken.

Arbeidene er forventet å være ferdig i 2020, og hele prosjektet kan koste opp mot 592 millioner kroner.

– Vi har lenge jobbet med sikkerhetsprosjektet. Vi begynner nå gjennomføringen av tiltak for å sikre kongefamilien, ansatte og besøkende på de kongelige eiendommer, sier kommunikasjonssjef Marianne Hagen ved Det kongelige hoff.

I april 2016 parkerte en person en varebil like ved Slottet. Området ble sperret av mens en bomberobot gjorde søk, men det viste seg at en psykisk syk mann hadde satt fra seg bilen og det var ingen bombe på stedet.