Video 1

Mosab Hassan Yousef er kjent som Son of Hamas, han er sønn av en av grunnleggerne av Hamas, men vendte seg mot Hamas. FNs Menneskerettsråd har sesjon i Geneve. UN Watch har lagt ut en video som gir klipp fra landenes taler mot Israel. Den ene representanten etter den andre står frem og hudfletter den jødiske staten.

Inntil Yousef får ordet. Med kraftfull stemme retter han et flengede angrep på palestinske myndigheter, for deres hykleri og brudd på menneskerettighetene. Man kan se vantroen i tilhørernes ansikt. Dette kom totalt overraskende på dem.

FNs Menneskerettsråd er noe av det mest skammelige FN driver med. Det som foregår der er en hån mot det som burde være FNs verdier.

Vestens passive aksept av dette hykleriet undergraver over tid tilliten til FN og menneskerettighetene.

Noen må si fra. Mosab Hassan Yousef gjorde det 27 september.

Les også

-
-
-