Nytt

KrF-leder Knut Arild Hareide sier det er uaktuelt å regjere sammen med Frp nå. Om garantien varer i fire år, er mer usikkert.

Hareide fikk en rekke spørsmål om forholdet til Frp etter landsstyretalen sin fredag. Han gjentok at det er utelukket å gå i regjering med Frp nå, men ble vagere når det ble spurt om forsikringen varer i hele fireårsperioden.

– Jeg innser at det kan være krevende å få til en sentrum-Høyre-regjering. Men før dette er endelig avklart, så er det ikke naturlig for meg å konkludere med noe annet enn vårt samarbeidsvedtak sier, framholdt Hareide.

Stenger døra

Flere i og rundt KrF har de siste dagene tatt til orde for at partiet burde tre inn i regjering. Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk var fredag den siste i rekka. Men noe slikt er uaktuelt, sa Hareide i landsstyretalen sin.

– Til alle dem som har spurt meg de siste ukene om KrF kommer til å gjøre det samme etter valget som vi sa før valget, vil jeg svare: Selvsagt!

– Vi har gått til valg på en sentrum-Høyre- regjering og utelukket en regjering med Fremskrittspartiet. Det sa vi før valget, og det er også budskapet i etterkant av valget, utdypet han overfor pressen.

Beholder nøkkelen

Hareide sier KrF vil gå i opposisjon dersom partiet ikke får gjennomslag for sitt ønske om en sentrum-Høyre-regjering. Men om døra til Frp er stengt, er ikke nøkkelen kastet en gang for alle. Spørsmålet flere stiller seg nå, er hvor lenge garantien varer.

– Det er mange forslag til hva KrF bør gjøre nå. Innboksen min er full av innspill og gode råd, sa Hareide i talen og la til at «påfallende mange» kommer fra folk som ikke stemte KrF ved valget.

– Dersom vi får like mange flere stemmer i 2021 som vi nå får gode råd, vil partiet få et skikkelig løft, sier han.

Ulike muligheter

I KrF-toppen vurderes et regjeringssamarbeid med Frp i løpet av perioden som meget lite sannsynlig. Når Hareide likevel uttaler seg som han gjør, er det fordi partiets organer skal si sitt. Internt er meningene delte.

På spørsmål om hvordan partiet i opposisjon akter å forankre et samarbeid med regjeringen, er KrF-lederen heller ikke særlig klar.

– Vi har satt i gang en bred evaluering. Noen av vurderingene nå har vi måttet ta på ganske kort tid. Så vil det være naturlig at partiet internt tar seg bedre tid til å vurdere hvilke strategiske veivalg vi tar videre.

Han antyder at konklusjoner tidligst vil bli trukket i forbindelse med landsstyremøtet i november.

Motivert

Hareide innledet talen sin med å snakke om det svake valgresultatet. Med henvisning til sitt elskede Brann slo han fast at ingen blir med i KrF fordi de er medgangssupportere.

– Vi kan snu dette skipet. Det høres kanskje rart ut, men motgangen motiverer meg, sa Hareide da han fredag talte til KrFs landsstyre i Oslo.

– Stortingsperioden kan gå inn i historiebøkene som den perioden der vi snudde nedgang til medgang. Vi kan gå fra skuffende valgnetter til oppløftende valgmorgener, sa han.

Hareide blinker ut tre saker som partiet vil gi prioritet i tiden som kommer: Stikkord er flere lærere og andre tiltak for barn og barnefamilier, internasjonal bistand og kamp mot sorteringssamfunnet.