Nytt

Lan Marie Nguyen Berg kan koste på seg et bredt smil – dagens beregning fra Poll of polls gir MDG håp om sju stortingsmandater.

Om det var stortingsvalg i dag, ville det blitt rødgrønt flertall, og Miljøpartiet De Grønne ville fått sju representanter på Stortinget.

På den siste beregningen fra Poll of polls, som er et antatt valgresultat basert på et gjennomsnitt av nasjonale meningsmålinger i juli, er MDG det partiet er det som går mest fram, med 0,8 prosentpoeng.

MDG klatrer dermed over sperregrensa på 4 prosent. Det ville bety en kraftig økning av partiets stortingsgruppe, fra én til sju.

Samtidig viser beregningen at de rødgrønne – Ap, Sp, SV og Rødt – til sammen ville få 87 mandater og dermed flertall på Stortinget. De borgerlige, Høyre, Frp, Venstre og KrF, får til sammen 75 seter.

Ifølge beregningen går Arbeiderpartiet fram 0,4 prosentpoeng fra junimålingen til 32,1 prosent og sikrer seg tre nye mandater. Høyre ser derimot ut til å miste åtte av sine seter, mens Frp mister fem. Dersom beregningen holder stikk, vil Sp doble sin stortingsgruppe til 20, mens SV får åtte representanter mot dagens sju, og Rødt kommer inn med ett mandat.

Venstre ligger derimot an til å havne under sperregrensen med bare 2 prosent oppslutning og mister sju av sine ni mandater. For KrF kan det bli en svak nedgang fra ni til åtte mandater.

Om Venstre havner over eller under sperregrensen kan bli avgjørende for hvem som blir statsminister til høsten.