Kultur

Av Halfdan Egedius‘ Snorre-illustrasjoner.

I dag er det Olsok, og vi minnes slaget på Stiklestad i 1030, der kong Olav Haraldsson, senere Hellig Olav falt.