Nytt

De såkalte redningsoperasjonene i Middelhavet har endret karakter i løpet av de siste årene. Vi har skrevet mye om saken, men det er sjelden at det fremstår så tydelig som i grafikken New York Times har satt sammen. I 2016 ser vi at at båtene knapt rekker å legge ut fra land før noen kommer og «redder» dem. Flere av redningsaksjonene skjer innenfor den libyske sjøgrensen (12 nautiske mil). Det er omtrent som fra Oslo til Sandvika.

Dette gir blod for tann for menneskesmuglerne som for lengst har skjønt at de ikke trenger båter lenger, kun litt gummi med litt luft inni som både lett punkteres og tippes over. På toppen av disse ustabile gummibåtene (made in China?) skviser de sammen alle som vil risikere livet for å få seg en ny start i Europa.

Dette fører naturlig nok til at enda flere enn før drukner. Izabella Copper, en talsvinne for Frontex iser:

“If you have a dinghy with 170 people on board, these boats can capsize in seconds. And it really takes seconds for people to drown. Many people who are coming from Africa have never seen the sea in their lives before.”

Denne situasjonen er ikke noe som kommer til å «gå over» eller «brenne ut». IOM (International Organization for Migration) i FN er en pådriver for migrasjon, og direktør Federico Soda sier at man på se å den langsiktige politikken.

“It’s really time to start looking at some of the long-term policies. Africa and Europe are always going to be neighbors. Movement of people between the two is just a reality of the coming decade.”

«Between the two»? Hvor er strømmen av europeere på vei over til Afrika?

Dette er IOMs sanne ansikt:

New York Times