Kunstbilde


Giotto di Bondone (c.1266-1337) og hans assistenter.
Tempera på poppeltre, 45,5 x 44 cm, The National Gallery, London.

Dette bildet antas å være det siste av i alt syv felter med nytestamentlige motiver. Man kan gjette at de syv felter har tilhørt en predella, enkelt sagt de aller nederste feltene på en altertavle – muligens til en fransiskanerkirke i Rimini eller Sansepolcro. Det kan se ut som om apostlene sitter i en binge – men det er nok slik at kunstner(ne) har fjernet halvparten av veggen for at vi skal kunne se både apostlene og deres ildtunger, og de forundrede personer utendørs, som det berettes i Apg.

The National Gallery har en egen side om bildet.

Som man kan forstå, er motivet hentet fra Apostlenes gjerninger 2, 1-18 (DNB 1930).

Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Og med ett kom det en lyd fra himmelen som av et fremfarende veldig vær og fylte hele huset der de satt. Og det viste sig for dem tunger likesom av ild, som skilte sig og satte sig på enhver av dem. Da blev de alle fylt med den Hellige Ånd, og de begynte å tale med andre tunger, alt efter som Ånden gav dem å tale. Nu bodde det i Jerusalem jøder, gudfryktige menn fra alle folkeslag under himmelen. Da nu denne lyd kom, strømmet hopen sammen og blev forvirret, fordi de hørte dem tale enhver på sitt eget mål; og de blev forferdet og undret sig, og sa: Men er ikke alle disse som taler, galileere? Hvorledes går det da til at vi alle hører vårt eget mål, som vi er født i, vi partere og medere og elamitter, og vi som bor i Mesopotamia og Judea og Kappadokia, Pontus og Asia, Frygia og Pamfylia, Egypten og landskapene i Libya ved Kyrene, og vi tilreisende fra Rom, både jøder og tilhengere av jødenes tro, kretere og arabere: vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre tungemål? Men de blev alle forferdet og var rådville, og de sa til hverandre: Hvad kan dette være? Men andre sa spottende: De er fulle av søt vin! Da stod Peter frem med de elleve, og løftet sin røst og talte til dem: I jødiske menn og alle I som bor i Jerusalem! Dette være eder vitterlig, og lån øre til mine ord! For disse er ikke drukne, således som I mener; det er jo bare den tredje time på dagen; men dette er det som er sagt ved profeten Joel: Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyde av min Ånd over alt kjød, og eders sønner og eders døtre skal tale profetiske ord, og eders unge menn skal se syner, og eders oldinger ha drømmer; ja, endog over mine træler og over mine trælkvinner vil jeg i hine dager utgyde av min Ånd, og de skal tale profetiske ord.

De tolv apostler har mottatt ånden, og personene i forgrunnen er, som det står skrevet, forvirret og forferdet.

Velsignede Morgen fra femte akt av Henrik Ibsens Peer Gynt, til Edvard Griegs musikk.  Neeme Järvi dirigerer Gösta Ohlins vokalensemble og Pro Musica kammarkör.

(KIRKEFOLK synger paa Skogstien)

Velsignede Morgen,
da Gudsrigets Tunger
traf Jorden som flammende Staal!
Fra Jorden mod Borgen
nu Arvingen sjunger
paa Gudsrigets Tungemaal.

Les også

Les også