Kort

«Ju bättre läsaren kan sitt modersmål, desto bättre klarar han eller hon skolan», sier Fatma Al-Hajji. Sydsvenskan