Innenriks

En 17 år gammel russisk stats­borger som kom til Norge i 2010, er blitt siktet for befatning med eksplosiver i forbindelse med funnet av den bombe­lignende gjen­standen på Grønland i Oslo i går kveld.

Den unge mannen har vært i myndig­hetenes søkelys og gjen­stand for fore­byggende tiltak på grunn av ekstrem islamisme, opplyser PST under en presse­konferanse klokken 17.

VG kunne tidligere i dag oppplyse at den siktede tidligere har uttrykt støtte til den islamske staten (IS).

PST er sparsomme med opplysninger, men bekrefter at gjenstanden, som ble uskadelig­gjort ved hjelp av en robot i natt, inneholdt sprengstoff.

Det er uklart om den siktede hadde til hensikt å gjennom­føre en terror­handling i nær fremtid, men trussel­nivået i Norge er uansett blitt oppgradert etter den siste tidens hendelser både i Europa og Midtøsten.