Vanen fører til resignasjon, resignasjonen fører til apati, apatien fører til treghet, tregheten fører til likegyldighet. Og foruten å lamme den moralske dømmekraften, kveler likegyldigheten selvforsvarsinstinktet. Det som gjør at man setter seg til motverge, at man slåss.

Oriana Fallaci (1929–2006), fra PS-et kalt «Apokalypsen» til boken «Oriana Fallaci intervjuer seg selv» (2004)

Les også

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Les også