Forfatteren og journalisten Lars Akerhaug tegnet onsdag et dystert portrett av sikkerhetssituasjonen for de kristne i Egypt og andre steder under Document-møtet i Oslo. Det er ikke bare radikale islamister som gjør livet surt for de kristne, sa Akerhaug – kanskje ikke engang først og fremst disse.

Vanlige mennesker, også naboer, er mer fiendtlige til kristne enn før. Volden og fordrivelsen er økende, og det fortvilte kristne forteller, må tas på alvor.

Tema for kvelden ble ikke bare tingene Akerhaug beskriver i sin bok «Siste jul i Kairo». På utfordring fra Documents redaktør kom det også til betraktninger over paralleller mellom situasjonen i Midtøsten og i Europa.

Foredragsholderen la en blanding av optimisme og pessimisme for dagen. Europa blir neppe som Midtøsten, sa han, men utviklingstrekk som den demografiske utviklingen peker jo i den retningen, og den bør holdes under kontroll.

Den arabiskkyndige Akerhaug snakker med mange vanlige mennesker under sine reiser i Midtøsten, og gav tankevekkende autentiske vitnesbyrd fra hverdagslivet. Diskusjonen etter foredraget, som ikke er med i opptaket, dvelte i mindre grad over situasjonen på bakken i Egypt, og gikk mer over i en politisk diskusjon.

Lyden på opptaket ble dessverre litt lav. Det gjelder særlig under Hans Rustads introduksjon av Lars Akerhaug, lyden blir noe kraftigere idet Akerhaug overtar.

Les også